Landmeter - expert

Ellen Verhellen

Bossenaarstraat 24 - 9680 Maarkedal (Etikhove)
+32 473 53 77 12 ellen.verhellen@gmail.com
BE 0536 455 035 LAN 131560

opmaken van proces-verbaal van afpaling
opmetingsplannen
opmaken van schattingen voor verkoop en nalatenschappen
plaatsbeschrijvingen voor en na afbraakwerken
plaatsbeschrijvingen bij verhuring
bemiddelaar bij onteigeningen
uitzetten van gebouwen
verkavelingsontwerpen